allemansrätt
  1. rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen för att tillfälligt uppehålla sig där subst.
  2. promiskuös kvinna som står till förfogande sexuellt för alla subst.
Tillbaka till startsidan