amfibie
  1. djur som kan leva både i vatten och på land subst.
  2. groddjur (oftast i pl.) subst.
  3. i sammansättningar fordon som kan brukas till sjöss samt ett annat element (ex: amfibiefordon, amfibiebil, amfibiekåren) forled
Tillbaka till startsidan