järnrum
  1. inom järngjutning utrymmet mellan gjutformen och kärnan subst.
  2. inom metallurgi den nedersta delen i masugn där det smälta järnet samlar sig [föga brukligt] subst.
Tillbaka till startsidan