alveolar
  1. som har att göra med hålighet i organisk vävnad (se alveol 1) adj.
  2. inom språkvetenskap språkljud som ut­talas med tungan mot tand­vallen adj.
  3. inom språkvetenskap konsonant som bildas med främre tungan vid tandvallen (ex: våra konsonanter t, d, l, och n är så kallade alveolara) subst.
Tillbaka till startsidan