bokförlag
  1. före­tag vars affärsverksamhet bygger på att ge ut böcker subst.
  2. förläggandet av en bok subst.
  3. produkt som ett förlag har gett ut [se bokförlag 1] [SYN. förlagsartikel] subst.
  4. en bokförläggares förråd av böcker som han eller hon har givit ut subst.
  5. bokförläggarens affärslokal där böcker magasineras subst.
Tillbaka till startsidan