blårock
  1. herrock i blått som används i synnerhet som soldatrock [föga brukligt] subst.
  2. person klädd i blå rock, i synnerhet om svensk soldat subst.
Tillbaka till startsidan