spoltråd
  1. inom textilteknik tråd på eller från en spole subst.
  2. inom cellbiologi den tråd eller trådar som tillsammans bildar en spole (se spole 9) (mindre brukligt) [SYN. mikrotubuli] subst.
Tillbaka till startsidan