navel
 1. ringformad fördjupning på buken efter det att naveln har suttit på människa eller andra däggdjur subst.
 2. mittpunkten för något [bildlig betydelse till 1] [SYN. nav, centrum] subst.
 3. navelsträng subst.
 4. inom zoologi analöppningen hos fiskar subst.
 5. inom zoologi om snäckans urgröpning vid pelarbasen subst.
 6. inom botanik en fördjupning på en växtdel som uppkommit av att den har suttit ihop med ett annat organ [SYN. fröärr] subst.
 7. inom botanik det fäste hos vissa lavar som vidfäster underlaget de växer på subst.
 8. sköldbuckla subst.
 9. inom botanik mittpunkten på kottfjällens sköldar subst.
 10. inom glasblåsning ett skarpkantigt runt märke som ibland uppstår efter att glasprodukten lossats från häftjärnet subst.
 11. en grupp av söta, kärnfria apelsiner som har en navelliknande utväxt vid ena änden som innehåller en liten frukt subst.
Tillbaka till startsidan