notkast
  1. utläggning och dragning av not (se not 4 och 5) subst.
  2. fångst som erhålles vid notdragningen (se not 4) subst.
  3. plats som är lämplig eller iordningställd för fiske med not [SYN. not 5] subst.
  4. vattenområde som omgives av en utlagd not (se not 4) subst.
Tillbaka till startsidan