markplan
  1. en lägenhet på markplanet subst.
  2. inom konst marknivån från betraktarens fötter bort mot horisonten subst.
Tillbaka till startsidan