kadens
  1. inom musik en ackordföljd som avslutar ett musikstycke subst.
  2. en avslutning (bildlig betydelse till 1) subst.
  3. inom musik ett avslutande inskjutet musikstycke som ger solisten tillfälle att visa sin skicklighet subst.
  4. inom cykelsport cykelpedalens varvtal per minut [SYN. trampfrekvens] subst.
  5. inom ridsport en gångart som kännetecknas av en tydlig och fjädrande rytm subst.
Tillbaka till startsidan