karré
  1. styckningsdetalj av gris som utgör den främre delen av grisens rygg subst.
  2. fyrkantig subst.
  3. inom trädgård en markyta i trädgården som är bevuxet i form av en fyrkantig figur [SYN. trädgårdskvarter] [Föga brukligt] subst.
  4. inom kontradans dansuppställning i fyrkant subst.
Tillbaka till startsidan