dubbellår
  1. missbildning hos kalvar i form av en abnorm utveckling av musklerna på djurens bakdel subst.
  2. slaktterm för ytter- och innerlår (på nötkreatur) sammantaget subst.
Tillbaka till startsidan