järnbod
  1. förvaringshus för olika järnprodukter subst.
  2. vid järnbruk förrådshus för tackjärn och smidesjärn subst.
  3. järnhandel subst.
Tillbaka till startsidan