accept
  1. juridisk term för skuldförbindelse mellan två parter som godkänts till betalning subst.
  2. juridisk term för ett godkännande av skuldförbindelse subst.
  3. ett allmänt godkännande eller accepterande subst.
Tillbaka till startsidan