habitus
  1. inom biologi om det yttre skicket hos en växt eller ett djur subst.
  2. inom medicin om en människas kroppskonstitution eller kroppstyp subst.
  3. inom mineralogi en sammanfattande benämning på ett minerals utseende som bestäms av mineralets molekylära struktur subst.
  4. inom sociologi en serie av bestämda regler som påverkar eller styr människors uppfattningar, bedömningar och handlingsmönster på individnivå och på gruppnivå subst.
  5. vana subst.
Tillbaka till startsidan