groda
  1. stjärtlösa groddjur subst.
  2. fadäs subst.
  3. fördelningsdosa med tre till fyra uttag för el subst.
  4. promiskuös homosexuell man subst.
  5. snippa subst.
  6. fjärt [SYN. prutt] subst.
Tillbaka till startsidan