ideolog
  1. person som är delaktig i utformningen av en ideologi subst.
  2. inom filosofi anhängare av idealismen (se idealism 2) subst.
  3. person som sysselsätter sig med ofruktbara teoretiska spekulationer över filosofiska eller politiska frågor subst.
Tillbaka till startsidan