järnrist
  1. järngaller över öppen spis [SYN. järnhalster] subst.
  2. järnsten som används till att rista med i jord för att skapa markeringar för grävarbete subst.
Tillbaka till startsidan