skola
 1. institut där reglerad undervisning bedrivs subst.
 2. verksamhet för reglerad undervisning (se skola 1) subst.
 3. byggnad där reglerad undervining bedrivs (se skola 1) subst.
 4. institut för specialiserad undervisning (ex: simskola, balettskola, pilotskola) efterled
 5. lärobok för ett särskilt musikinstrument (ex: pianoskola, fiolskola, saxofonskola) efterled
 6. riktning in­om visst ämnes­område (ex: den psykodynamiska skolan) subst.
 7. plantera om en växt från en plats till en annan för att främja dess tillväxt verb
 8. utbilda någon för vissa färdigheter verb
 9. utbilda eller utveckla en särskild färdighet (se skola 9) verb
 10. dressera djur för vissa färdigheter (se skola 9) verb
 11. kila med småsten verb
Tillbaka till startsidan