rödben
  1. skämtsamt om en person som är klädd i röda benkläder [vardagligt] subst.
  2. fågel som har röda fötter eller ben subst.
  3. inom zoologi vadarfågeln Tringa totanus [SYN. rödbena] subst.
Tillbaka till startsidan