bokväsen
  1. litteratur och det som hör samman med dem se bokväsende 1) subst.
  2. böcker och det som hör samman med dem (se bokväsende 2) subst.
Tillbaka till startsidan