tilta
  1. smal jordremsa som uppstår vid plöjning subst.
  2. inom filmfotografering få filmkamera att rotera upp och i det vertikala planet verb
  3. få att vicka eller luta verb
  4. bli ostadig eller gungigt subst.
  5. hugga ut eller tälja stock o. d. verb
Tillbaka till startsidan