allt
  1. i fras tillsammans med ett adjektiv i komparativ: som går i en ökad eller minskad grad till eller mot något (ex: pojken sprang allt snabbare) adv.
  2. för att uttrycka tvivel eller hopp i vissa satser [~nog, med säkerhet] adv.
  3. all i neutrum: alltihop, hela (se all 1) pron.
Tillbaka till startsidan