kata
  1. framställda regler för utförande av olika traditionella japanska konstarter [från japanskan] subst.
  2. inom karate en serie standardiserade tekniker och ställningar som utförs efter ett bestämt mönster subst.
  3. inom zoologi ett släkte av plattmaskar subst.
  4. inom skogsvård avbarka växande barrträd från manshöjd ner till roten i syfta att öka kådavsöndring verb
  5. inom skogsvård avlägsna de yttre, trähårda, skrovliga delarna på gamla ek- eller granbark för att användas till garvning verb
  6. prefix i en del lånord med betydelsen under (ex. katakomb) forled
Tillbaka till startsidan