dagordning
  1. för sammanträde en bestämd ordningsföljd för de ärenden som ska behandlas [SYN. agenda] subst.
  2. förteckning över ärenden som ska behandlas på ett samman­träde [SYN. fördragningslista] subst.
  3. vanor eller rutiner [bildlig betydelse till 1] subst.
  4. ett ämne eller dyligt som är aktuellt (kriminalitet står högt på dagorningen i dagens politiska debatt) subst.
  5. ordning i vilket något inkommer eller inkommit under dagens lopp. subst.
Tillbaka till startsidan