idévärld
  1. inom filosofi den av Platon högre idealvärld som den synliga verkligheten bara är en skugg­bild av subst.
  2. helt system av idéer och upp­fattningar [SYN. föreställningsvärld] subst.
Tillbaka till startsidan