cell
 1. litet isolerat rum särskilt för fångar subst.
 2. mankars eller nunnors bostad i ett kloster subst.
 3. liten avskild revolutionär grupp i en organisation subst.
 4. inom biologi funktionella och strukturella enheten i alla organismer med förmåga till meatbolism och reproduktion [SYN. kroppens byggsten] subst.
 5. ett­ av många likartade element i samman­satt före­teelse subst.
 6. kammare i binas vax­kakor (se cell 5) subst.
 7. del eller delar i ett batteri för lagrad energi (ex galvanisk cell) subst.
 8. inom geometri polyedrar som bygger upp en fyrdimensionell polytop subst.
 9. inom mobiltelefoni området i det mobila telenätet med basstationen som centrum där täckning finns subst.
 10. en flerkärnig centralenhet i en dator subst.
 11. metafor för snippa subst.
Tillbaka till startsidan