sadel
  1. sits som läggs på ryggen på rid­djur vid ridning subst.
  2. sits på tvåhjuliga fordon (se sadel 1) subst.
  3. ställning på djurs rygg som fungerar för last (se sadel 1) efterled
  4. bakre ryggdelen på djur subst.
  5. inom kynologi markering av mörkare hårlag i form av en sadel (ex: airedaleterriern med sin mörka sadel) subst.
  6. form med inåt- och nedåtbuktande bildning (ex: en hyperbolisk paraboloid har en yta som heter sadelyta och kallas därför för pringles) subst.
  7. inom musik list på sträng­instrument som höjer strängarna över grepp­brädan subst.
  8. snippa subst.
Tillbaka till startsidan