navaho
  1. ett athabasiskt språk som är det största indianspråket i Nordamerika (se navajo - alternativ stavning) subst.
  2. en taggfri björnbärsort som är upprättväxande subst.
Tillbaka till startsidan