aktiv
  1. driftig, handlingskraftig [ANT. passiv] adj.
  2. livlig [ANT. lugn] adj.
  3. verksam i yrkesliv eller inom idrott (ex: aktiv yrkesutövare, xx är inte längre aktiv golfare] adj.
  4. i frasen aktiv substans: det ämne som ger medicinsk effekt [ANT. overksam] adj.
  5. mekaniska och elektroniska anordningar med förmågan att reagera på självständigt på ytter påverkan (ex: aktiv radiell axelstyrning, aktiva bromssystem) adj.
  6. i frasen aktiv vulkan: verksam vulkan som kan få utbrott adj.
  7. i frasen aktiv dödshjälp: inom medicinsk etik ett begrepp med betydelsen att hjälpa någon att medvetet och avsiktligt avsluta någons liv [ANT. passiv dödshjälp] adj.
  8. inom språkvetenskap verbform som ut­trycker att satsens subjekt är upphovet till verbhandlingen adj.
  9. Inom språkvetenskap en verb­form som markerar att subjektet i en sats ger upp­hov till verbhandlingen subst.
Tillbaka till startsidan