järnrost
  1. kemisk förening mellan järnoxid och vatten [föga brukligt] subst.
  2. järnockra (se järnockra 1) subst.
  3. järnoxid vars atomer saknar en ordnad position i bindningarna [SYN. amorf kärnoxid] subst.
Tillbaka till startsidan