kastanj
  1. träd av kastanjesläktet (Castanea) subst.
  2. typ av stor, o­regelbunden nöt med röd­brun färg från trad av kastanjesläktet (Castanea) subst.
  3. trä från kastanjeträd subst.
  4. vårtformig hornutväxt på extremiteternas insida hos hästdjur subst.
Tillbaka till startsidan