burmanska
  1. ett tibetoburmanskt språk som är nationalspråk i Burma [SYN. burmesiska] subst.
  2. kvinna från Burma [SYN. burmesiska] subst.
Tillbaka till startsidan