identitet
  1. överensstämmelse i detaljer eller egenskaper subst.
  2. ställning som gör en person för den hen är och skiljer personen från andra subst.
  3. inom psykologi medvetande om egen existens och egenart [SYN. självbild] subst.
  4. inom filosofi förhållandet att någon eller något är densamma eller detsamma vid olika tillfällen och under växlande omständigheter subst.
  5. likformighet eller enhetlighet [föga brukligt] subst.
  6. inom matematik en variabel som alltid är konstant i en formel eller en funktion oberoende av vilket värde den variabeln tilldelas subst.
  7. inom algebra neutralt element [SYN. enhetselement] subst.
Tillbaka till startsidan