akt
 1. Ceremoni subst.
 2. handling (oftast i sammansättningar eller vissa uttryck) subst.
 3. en avgränsad del av en teaterpjäs eller en föreställning subst.
 4. an avgränsad del av en analog biofilm subst.
 5. dokument som framförallt används i juridiska eller politiska sammanhang [SYN. urkund] subst.
 6. konstnärlig gestaltning av en nakenmodell vanligtvis i studiesyfte subst.
 7. nakenmodell i kroppsställning för avbildning subst.
 8. inom aktfilosofi mer eller mindre självständiga delar som bygger upp människans medvetande subst.
 9. fredlöshet i germansk rätt under medeltiden subst.
 10. i vissa fraser en uppmaning till uppmärksamhet (ex. stå i givakt)
 11. i vissa fraser att ta i anspråk (ex. ta tillfället i akt)
Tillbaka till startsidan