pappa
  1. fader [SYN. far] subst.
  2. i efterled person som är ansvarig för någon verksamhet eller för en grupp personer subst.
  3. bröst subst.
  4. upphovsman [bildlig betydelse till 1] subst.
  5. lägga takpapp vid renovering eller byggnation av tak verb
Tillbaka till startsidan