grind
  1. inrättning för att öppna och stänga öppning i staket eller mur [~port] subst.
  2. öppning till grind 1 [~passage] subst.
  3. inom hästsport olika typer av grindliknande hinder subst.
  4. inom digitalteknik en komponent som tar en eller flera binära insignaler och ger i från sig en eller flera binära utsignaler så att utsignalerna kan beskrivas som en logisk funktion av insignalerna subst.
  5. inom databehandling en logisk symbol som liknar en grind som används för att organisera metadata i en dataström eller kategorisera olika ämnen i kategorier [SYN. nummertecken, fyrkant, fyrtagg] subst.
Tillbaka till startsidan