dynamik
  1. inom fysik läran om kroppars rörelse under påverkan av krafter subst.
  2. positiv och inneboende förmåga hos en sammansatt företeelse subst.
  3. inom musik de skiftningar i ljudvolymen vid musikaliska framträdanden som bidrar till musikens uttryck [SYN. styrkegrad, nyans] subst.
  4. inom ljudteknik ett mått på skillnaden mellan den starkaste och svagaste läsbara signalen subst.
  5. inom elektroteknik kvot mellan nyttosignal och brussignal som ger ett mått på brusstörning [SYN. signal- brusförhållande] subst.
  6. inom lingvistik det talade språkets variationer i ljudnivå eller tryck subst.
Tillbaka till startsidan