järnhäst
  1. lokomotiv [SYN. stålhäst] [bildlig betydelse] subst.
  2. ett sorts tortyrredskap av järn subst.
  3. inom skogsbruk terränggående maskin för framtagning av timmer och vindfällen i skog (oftast pl.) subst.
Tillbaka till startsidan