tai
  1. en östasiatisk folkgrupp [SYN. taifolk] subst.
  2. Akronym för den internationella tidsskalan för atomtid (Temps Atomique International) subst.
  3. fisken Paracaesio caerulea som används som matfisk i en del asiatiska länder subst.
Tillbaka till startsidan