b
 1. inom kemi den kemiska beteckningen för grundämnet bor med atomnummer 5 subst.
 2. symbol för talet 11 i det hexadecimala talsystemet
 3. inom datateknik ett programmeringsspråk subst.
 4. inom datateknik formell ett programmeringsspråk subst.
 5. inom biblioteksväsendet en beteckning för media inom ämnesområdet Allmänt och blandat
 6. inom skolväsendet det näst högsta betyget i Sverige som är gällande sedan 2011 subst.
 7. beteckning på något som är sämre eller lägre (ex: B-serien, B-film, B-aktie)
 8. nationalmärke för motorfordon från Belgien
 9. inom musik en ton som ligger ett halvt tonsteg under h [SYN. hess] subst.
 10. inom svenska litterasystemet för järnvägsfordon beteckning för andraklass på tågvagn
 11. beteckning för den andra i ordningen [SYN. två] (ex: sjukhusdirektören hade en plan B för att lösa de långa vårdköerna)
 12. inom matematik beteckning i algebra för en bekant storhet subst.
 13. inom logik en beteckning för predikatet i en sats subst.
 14. beteckning för teleskopordet bit som är för grundenheten för information subst.
Tillbaka till startsidan