bokskrift
  1. i medeltida förhållanden den skrivstil som användes vid författandet av böcker till skillnad från skrivstilen i brev eller i pränt subst.
  2. i medeltida förhållanden språk och skrivform i dokument i motsats till dokument skrivna med runskrift subst.
  3. skriftspråk i motsats till talspråk [föga brukligt] subst.
  4. samlingsnamn för texter som är skrivna för hand och som är tryckta [föga brukligt] subst.
Tillbaka till startsidan