fladdermusöron
  1. inom kynologi upprättstående öron med rund spets (ex: fransk bulldog med sina karaktäristiska fladdermusöron har blivit en populär hundras i Sverige) subst.
  2. utåtstående öron på en människa (ex; pojken hånas för sina fladdermusöron) subst.
  3. hårdiadem med två utstående öron som liknar öronen på en fladdermus subst.
Tillbaka till startsidan