nedslag
 1. ett fall eller slag riktat nedåt [ex: subst.
 2. punktvis behandling av slumpartat urval (ex: rapporten utgör ett nedslag i Community-Sverige 2005-2006) subst.
 3. slag med taktpinnen eller handen som dirigenten gör subst.
 4. ned­tryckning av tangent på tangent­bord subst.
 5. inom ridsport hela eller delar av hinder i hopptävling slås ner av hästen subst.
 6. nedåtgående utslagsrörelse av en vågbalans eller vågskål subst.
 7. vegetation som slås ner av regn, hagel o.d. subst.
 8. inom kemi avsöndring till det utfällda ämnet [SYN. fällning] subst.
 9. nederbörd subst.
 10. sjunkande eller fallande vätska subst.
 11. inom ekonomi sänkning av pris, ränta o.d. subst.
 12. dödande [SYN. tillintetgörande] subst.
 13. i uttrycket få eller lida nedslag: lida nederlag subst.
 14. grusade förhoppningar subst.
 15. skiva eller liknande som kan slås ned [SYN. klaff] subst.
 16. hål i marken efter att ett spett penetrerat marken subst.
 17. hål som åstadkommes vid borrning av en vägg o. d. subst.
 18. inom boktryckarkonst den övre delen av en trycksida som lämnats fri från tryck subst.
 19. inom musik starkare betonad taktdel [SYN. nedtakt, tesis] subst.
 20. i vetenskapliga sammanhang kvarblivande resultat av en invärkan på något ”spår” som något lämnar efter sig subst.
Tillbaka till startsidan