station
  1. ordinarie plats för tåg, spårvagn och buss där resenärer kan stiga av och på och som ofta är försedd med perronger och terminal [SYN. hållplats] subst.
  2. byggnad i anslutning till station 1 (ex: de gick till stationen för att köpa dagskort för sin resa till Södertälje) subst.
  3. större byggnad för officiell funktion (ex: brandstation, polisstation, läkarstation) efterled
  4. inom katolicismen en­dera av sju platser där Jesus stannade under sin vandring till Golgata subst.
  5. plats där någon vistas subst.
  6. i Australien gård där får eller kreaturskötsel bedrivs subst.
  7. anläggning för signalsändningar som till exempel för radio- eller teveprogram eller anläggning med utrustning för att alstra, förstärka eller omforma elektriska signaler subst.
  8. inom restaurangbranschen grupp av bord som en servitör ansvarar för att betjäna subst.
  9. inom hippologi det stall där en avelshingst är placerad under betäckningssäsongen subst.
Tillbaka till startsidan