aktualisera
  1. göra aktuellt [SYN. sätta på dagordningen] verb
  2. uppdatera [SYN. förnya] verb
Tillbaka till startsidan