undantag
  1. räkna bort från ett visst sammanhang subst.
  2. avvikelse från det regelmässiga subst.
  3. rätt till nyttjande som efter försäljning kvarstår för den förre ägaren subst.
  4. tillvaro som är präglad av fattigdom subst.
  5. inom juridiken födoråd subst.
Tillbaka till startsidan