grep
  1. gaffelformigt jordbruksredskap som används vid bland annat lossning av hö subst.
  2. mindre gaffelformigt redskap som används för att röra om i ostmyssja subst.
  3. klo på en grep [meronym till grep 1] subst.
  4. bågformigt handtag [SYN. grepe] subst.
  5. en eller flera mörka strimmor över eller på sidorna om manken på häst [SYN. grepp, skulderkors] subst.
  6. ta ett fast och stadigt tag med handen (finit/preteritum/aktiv form till gripa) verb
Tillbaka till startsidan