blå
 1. ett färgområde som liknar himmelens färg och som har kort våglängd adj.
 2. om hud eller annat som skiftar i en blåaktig ton adj.
 3. melankoli, avlägsenhet eller drömlikhet [bildlig betydelse av blå 1] adj.
 4. symbol för förnämlighet adj.
 5. inom politik symbol för liberalism eller konservatism (ex. de blå vann valet med knapp majoritet) subst.
 6. om rymden, himlen eller havet (ex. farkosten försvann i det blå) subst.
 7. om avlägsna naturföremål som av luftperspektiviska orsaker ser blå ut adj.
 8. slutet (ex. skogens blå) subst.
 9. om vatten, vattensamlingar och vattendrag subst.
 10. om person som är klädd i blått adj.
 11. om svenska soldater subst.
 12. om serafimerriddare [föga brukligt] subst.
 13. om lärda eller belästa kvinnor subst.
 14. om väggar eller inredningen i ett rum (ex. blå salong) adj.
 15. om mjölk som är blåsur eller hårt skummad eller vattenblandad adj.
 16. om välling som är kokt på hårt skummad eller vattenblandad mjölk (jämför blå 15) adj.
 17. om värdelöst och tomt prat adj.
 18. slangord för en homosexuell person subst.
 19. slangord för den grupp av lugnande läkemedel under samlingsnamnet bensodiazepiner som brukas av en del missbrukare subst.
Tillbaka till startsidan